Contact & Informatie

Contact

Marieke van Veldhuijsen
06 28 85 06 55
info@kinderpraktijkik.nl

Locatie Velp:                    
Parkstraat 19 A 1               
6881 JB Velp                       

Locatie

Parkeergelegenheid in de Parkstraat.  

Openingstijden

Maandag, werkzaam bij De Schatkamer (Geldermalsen)
Woensdag, werkzaam bij De Schatkamer (Geldermalsen)
Donderdag 9:00 - 17:30, locatie Velp
Vrijdag 9:00 - 17:30, locatie Velp

Tarieven

Kennismakingsgesprek - kostenloos
Intake oudergesprek: € 90,-
Kindsessie: € 90,- per uur
Evaluatiegesprek met ouders: € 90,-
Klassenobservatie: € 90,-
Per 1 januari 2023 veranderen bovenstaande tarieven naar € 93,- per uur.

Vergoedingen

  • Vergoeding is mogelijk via de aanvullende verzekering. U kunt het beste contact opnemen met de zorgverzekeraar en checken of deze begeleiding binnen uw voorwaarden valt. 
  • Kinderpraktijk IK heeft een zorgcontract met 11 gemeenten. Dit betekent dat er een bepaald aantal sessies vergoed kan worden door de gemeente. Dit wordt geregeld met een verwijsbrief van de huisarts of met een Jeugdconsulent van de betreffende gemeente.

Overige informatie

KvK: 59990848
AGB code Kinderpraktijk Ik : 90062052
AGB code persoonlijk: 90102618

Privacybeleid

Wachtlijst

Kinderpraktijk IK werkt in principe zonder wachtlijst. Momenteel is er geen wachttijd voor de start van een behandelingstraject. 

Kwaliteit

Aangesloten bij:

  • Beroepsvereniging van Integraal Therapeuten (VIT),
    lidnummer: 497.16.A
  • Koepelvereninging Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), lidnummer:103279R
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), lidnummer:100017313

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst graag zelf. Dan hoop ik dit in een gesprek samen te kunnen oplossen. Komen we er niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie genaamd SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)

Verwijsindex

Jeugdzorgverleners die een contract hebben met de gemeenten worden verplicht zich aan te sluiten bij de Verwijsindex. Kinderpraktijk IK is aangesloten bij de Verwijsindex. Dit is een landelijk werkend digitaal systeem waarin professionals in de jeugdzorg een signaal kunnen afgeven wanneer zij ernstige zorgen hebben over de ontwikkeling van een kind of jongere tot 23 jaar. Multisignaal is de naam van het digitale hulpmiddel. Voor meer informatie over de verwijsindex: www.multisignaal.nl